İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Tasarım Tescili İhlali

Tasarım Tescili İhlali

Tasarım tescil hakkı sahibinin rızası gözetilmeden tasarımın tümü ile aynısını ya da tasarıma belirgin olarak benzeyecek seviyede oluşturulacak bir tasarımı tasarlamak, üretmek, pazara sürmek, maddi gelir sağlamak, satmak amacı ile taahhüdünü yapmak, bunları uygulamak, depolamak veya ithali, elde bulundurulması ihlal içine girer.

Tasarım tescil hakları sahibinin sözleşmeye baz alarak lisans verilmesi uygulamasına dair sözleşmede yer alan hakları genişletmek ile diğer kişilere devretmek ilgili kanun kapsamında ihlal sayılmıştır.

Sinai mülkiyet kanunda yer alan ihlal hükümlerine yardım edenler, bu iştirakları beraber işleyenler, bu iştirakları işlenmesini teşvikte bulunanlar ya da her ne biçimde olursa olsun iştirakların yapılmasına kolaylık sağlayanlar da bu ihlali gerçekleştirmiş sayılmaktadır.

Haksız şekilde üretilmiş ya da ticareti yapılan ya da ticaret sahasına çıkarılmış tasarımı kapsayan eşyanın nereden aldığını belirmeyen veya nasıl tedarik edildiğini beyan etmeyenler ihlal işlemini yapmış sayılacaktır.

Tasarım sahibinin kazandığı haklarının gaspı da bu haklara ihlal manasına gelmektedir.

Tasarım tescil ihlali sayılan durumları alt kısımda kısaca özetlersek;

  • Tescilli Tasarım Ürününün Taklidini Üretmek
  • Tasarımın İzinsiz Şekilde Ticari Gaye İle Kullanılması
  • Endüstriyel Tasarımlar kapsamında çıkarılan kanun ile Tasarımın uygulanması hak ile yetkileri  kapsamında tasarımın ihlal yoluyla üretilerek ticaret konu edilmesi
  • Lisans şekli ile verilmiş Hakları İzin gözetilmeden genişletmek ya da bu hakları diğer kişilere devir etmek
  • Tasarımdan kazanılan haklara ihlal sayılan eylemlerde bulunmak
  • Bilgi Vermekten Kaçınmak