İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Tasarım Tescili Hakları

Tasarım Tescili Hakları

Tasarım tescili hakları kapsamında tasarım kullanılması hak ile ve yetkileri tasarım tescil hakkı sahibine aittir. Diğer kişiler, tasarım hak sahibinin izni gözetilmeden koruma kapsamında  yer alan tasarlanan ya da tasarımın uygulandığı ürünün üretimini yapamaz, piyasaya arz edemez, satışını yapamaz, sözleşme yapmak açısında icap edemez, ithale konu edemez, ticaret amaçlı kullanımı koyamaz veya bu gayeler güdülerek ile elde bulunduramaz. Tasarım tescili kapsamında marka ve patent vekili marka tescil İzmir ofisimiz sizlere gerekli hizmetleri vermekteyiz.

Tasarımcı, birden fazla olması akabinde, taraflar içinde aksi anlaşma yapılmamış ise tasarımcılar mülkiyet hükümleri kapsamında hak sahibidirler. Hak sahipleri diğer hak sahiplerinden bağımsız şekilde alt kısım yer  aşam işlemleri kendi içinde yapabilir:

Kendine düşen payda serbestçe tasarruf edebilir. Kendine ait payın diğer kişiye devri durumunda diğer pay sahiplerinin devir işleminde ön alım hakkı bulunmaktadır. Payın devri, yazılı olarak gerçekleşir ardından sicile kayıt edilir. Yetkili devlet kurumu, bu ön alım haklarının kullanılması açısından durumu 2 ay içinde öteki paydaşlara beyan eder. Ön alım hakkı, beyan tarihinden itibaren 1 ay içinde icra edilir.

Öteki hak sahiplerine bir beyanda bulunulmasının ardından tasarım kullanılabilir.

Tasarımın korunabilmesi açısından gerekli tedbirleri alabilir. Tasarımın kullanılması gayesi ile diğer kişilere lisans olarak verilmesi, hak sahiplerinin hepsinin karar kılması ile mümkündür. Fakat, mahkeme var olan hükümler, göz önünde bulundurarak, hakkaniyet düşüncesi ile bu sorumluluğu hak sahiplerinden yalnızca biri kişiye de verebilir.

Ortak yapılan tasarım müracaatı veya tasarımdan kazanılan hakların herhangi bir şekilde ihlale uğraması durumunda, diğer kişiler aleyhinde hukuk ya da ceza davaları açabilir. Öteki hak sahipleri, davaya iştirak edebilmeleri için, ilgili durumu davayı açan kişiden davanın açıldığı tarihten başlayarak 1 ay içinde taraflarına beyan edilir.