İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Tasarım Tescil Sistemi

Tasarım Tescil Sistemi

Tasarım Tescil Sistemi kapsamında, tasarımı kısaca özetlersek; Mevcut bir ürünün bir bölümünün ya da tümünün şeklen, biçimsel, renkleri, çizgileri, yapısal nitelikleri, üzerinde var olan süslemelerinin insanlar nezdinde algılanması, bu algılar nedeni ile meydana gelen farklılıklardır. Tasarım tescil ofisi İzmir olarak sizlere tasarım konusunda daima hizmet vermektedir.

Tasarım neredeyse her ürün açısından söz konusudur. Diğer bir ifade ile, mobilyadan, içinde bulunulan mekânlara dek her nesneden tasarım elde edilebilir. Endüstriyel tasarım da, tasarlanan nesnenin; tüketicinin gereksinimlerine uygun, estetik kaygılar barındıran, kullanım kolaylığı ile işlevsel olan, satışa konu edilebilir, asgari maliyet ile maksimum yarar gibi hükümleri göz önünde bulundurarak elde edilen tasarımlardır.

İzmir tasarım tescil ofisi olarak Tasarım Tescil sistemi, genel tanımını yapmak gerekirse; tasarlanan ve birbirinin yerine kullanılabilecek olan ürünlerin, ölçü, şekil, biçim, renk, ambalaj, kullanım biçimi, yapısal nitelikleri de göz önünde bulundurulması, ürünlerin birbirlerinden farklı kılınabilir niteliklerini, tasarımların birbirlerinden farklı kılınmasına edilebilmelerini sağlamak ve yapılan tasarımları korumak amacı ile uygulanan tescil sistemidir.

Ülkemizde yaşayan tüm kişiler şahıs olarak; Ülkemizde faaliyet belirten tüm işletmeler ise tüzel kişi şeklinde endüstriyel tasarım tescil müracaatı yapabilmektedir.

Şahıs şeklinde yapılan müracaatlarda şahısların kimlik bilgileri ya da kimlik belgelerinin örnekleri yeterli olabilmektedir.

Ülkemiz vatandaşı olmayan tasarımlar için pasaport örnekleri kafi olmaktadır. Firma şeklinde tüzel kişi müracaatlarında; firmaya ait vergi levhası ile ticaret sicil gazetesi örneği gerekir.

Endüstriyel tasarım tescil hususları olan tasarımlar, taslaklar, çizimler, ürünler tasarımcısı nezdinde oluşturulduğunda özgü tasarımlar meydana gelmektedir. Özgü tasarımların meydana gelmesi tasarımcının heme emek hemde zaman harcaması anlamına gelir.

Günümüzde iletişim araçlarının oldukça gelişmesi ile yaygınlaşması, tasarımcı bireylerin ortaya çıkardığı nesne veya tasarımların hemen yayılması ile taklide konu edilmesine neden olabilmektedir. Bu gerekçe ile özellikle tasarımcıların, işletmelerin yeni ürünlerinin pazara arz etmeden önce kesinlikle endüstriyel tasarım tescil müracaatlarının yapılması gerekmektedir. Müracaatlar açısından marka tescil İzmir ofisimizin yetkililerinden hizmet alabilirsiniz.