İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Tasarım tescil itiraz süreci açısından Tasarım konusunda tescil başvurusu yapılan ya da tescilli müracaatların Endüstriyel Tasarım Bültenlerinde ilana çıkarılan benzer müracaatların takip edilmesi ile zamanında itiraz işlemlerinin gerçekleşmesi, tasarım sahiplerimizin hak kayıplarına uğramamasını sağlamaktayız.

Endüstriyel tasarımların tescilin incelemesiz sistem benimsendiğinden müracaatlar şekli inceleme sonrasında yetkili merci nezdinde her ayda yayına çıkarılan Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde ilan edilmesine karar verilir.

Yayına çıkarılan tasarımlar 6 ay süre boyunca ilanda tutulur. Yayına çıkarılan tasarım başvuruları 6 ay boyunca hiç bir itiraza konu olmazsa, tasarım tescili netlik kazanır ve tasarım tescil belgesi müracaat sahibine iletilir.

Yayına çıkarılan tasarımlara bu süre zarfında, gerçek ya da tüzel kişiler ya da ilişkili meslek kuruluşları sebeplerini açık olarak belirtmek ve kanıtlarını da eklemek koşulu ile yetkili devlet kanadına itiraz işleminde bulunabilirler. Tasarım tescil itiraz süreci boyunca itirazların gerçekleşmesinde en belirleyici 2 özellik ise yenilik ile ayırt edicilik vasfıdır. Bu 2 kavrama vakıf olmayan tasarımların itiraz edilmesi ile iptali gerçekleşebilir. Ayrıca yayın aşamasında itiraz gelmeyen başvurular tescil işlemi yapılmakta ve ardından yetkili merci nezdinde yapılabilecek işlem kalmamaktadır. Bu süreçten sonra yapılacak tüm işlemler Fikri ve Sınaî Haklar mahkemeleri tarafına hükümsüzlük davası açılması, maliyet bakımından daha masraflı duruma gelmektedir. diğer önemli husus, gelen itirazlar yasal süreçte olumlu şekilde sonuçlanmakta önemli unsur durumuna gelmiştir.

Sistem Patent şirketimizin İzmir tasarım tescil ofisi yetkililerimiz, tüm olasılıkları dikkate alarak tasarım sahiplerimizin hak kaybına uğramaması açısından Tasarım Bültenleri’nde yayına çıkarılan yeni tasarımları periyodik şekilde takip ederek tasarım sahiplerimizi olası taklitler hususunda bilgilendirmekte ve ilgili itiraz işlemleri ayrıca itiraza karşı görüşlerini Marka ve Patent Vekili ofisimiz vasıtası ile hazırlanacaktır.