İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır?

Patent nasıl alınır? sorusuna yanıt verebilmek açısından aşamanın nelerden oluştuğunu bilmek gerekmektedir. Aşamayı oluşturan işlemler; Ekonomik, teknik ile bürokratik olmak kaydı ile 3 başlıktan oluşmaktadır. Patent alma aşamasının temeli resmi kuruluşlara ücretlerin yatırılması, buluş tarifnamesinin yazılması ile ilgili formların eksiksiz doldurulması kaydı ile ilgili resmi kurumlara beyanı ardında resmi kurum tarafından gelecek yazılara aynı zamanda inceleme raporlarına verilecek yanıtlardan meydana gelir. Bu aşamaların tümü patent nasıl alınır? sorusuna yanıttır.

Patent Başvurusu İse

Patent başvurusu öncesinde, buluş olduğu savunulan ürünün gerçek anlamda buluş değeri taşıyıp taşımadığı  konusunda uzman patent vekili Sistem Patent şirketimizin marka tescil İzmir ofisimiz tarafından ön araştırma gerçekleşir. Yapılan ön araştırma akabinde buluş olduğuna kanaat getirmemiz ile, buluşçunun buluş ürününü detaylı şekilde anlatan fotoğraf veya resim, bilgi ve belgeler temin edilir. Ardından buluş sahibine alınan bilgiler kapsamında marka ve patent vekili şirketimiz patent tarifnamesi metnini usulüne uygun şekilde yazacak ve buluş sahibine incelemesi açısında iletecektir. Sonra ise, patent vekili firmamız, patent tarifnamesini buluş sahibi ile irtibat halinde tamamlayacaktır.

Patent başvurusu gerçekleştirilirken; başvuru formu doldurulur ardından başvuru tutarı şirketimizin hesabına ödenir. Patent tarifnamesi ile ücretin yatırıldığını beyan eden dekont da müracaat formuna eklenerek şirketimize teslim edilir. Ardından müracaat sahibine içinde müracaat numarası ve şekli eksiklik yer alıp almadığını beyan eden bir yazı iletilir.

Başvuru sahibi müracaat yaptığı gün itibari ile 15 ay içerisinde araştırma bebelini yatırır ardından araştırma işlemi başlatılır. Araştırma işlemlerinin sonuçlanmasının ardından araştırma raporunu müracaat sahibine iletilir.

Araştırma raporunun olumlu bulunması durumunda veya içerdiği olumsuzlukların kapatılması ile 1. İnceleme talebi yapılır ve ücretleri yatırılır. İnceleme raporu olumlu olması ile Patent Tescil Belgesi hazırlama tutarı yatırılır ardında patent belgesini alınır.