İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Neden Marka Tescil

Neden Marka Tescil?

Neden Marka Tescil? Tescilli markalar sadece tek firmaya veya kişiye ait olur. Günümüzde ise pek çok şirket markaları ile sayesinde tanınmaktadır. Ayrıca şirket değerleri de sahip oldukları markaya istinaden biçilmektedir. Marka işletmelerin ticari imajı bakımından da değerlidir. Bu kapsamında markaların tescil açısından Sistem Patent şirketimizin marka tescil İzmir ofisimiz sizlere hizmet vermektedir.

Şirketlerin markalarını tescil ettirmesi bu açıdan daha da önem arz eder. Tescilli bir ürün veya hizmetin asıl hak sahibi haricinde başka firma veya kişilerce icra edilmemesi marka sahibine güven aşılar. İzmir marka tescil danışmanlık firması olarak tescilli markaya sahip işletmeler sadece kendi rızaları ile başka kişilerin kendi markasını kullanabilme hakkını tanır.

Markalar ülkeler açısından ayrıca olarak tescil edilir. Ülkemizde tescili yapılan ürünün ismini Türkiye’de yer alan firmalar kullanamaz. Fakat yurt dışı açısından aynı hükümler geçerli değildir. İhracatçı işlemeler ihracat yaptıkları devletlerde geçerli olacak şekilde tescil işlemini yaptırmaları gerekir. Şayet ihracat gerçekleşen ülkelerde benzer alanlarda tescilli markalar olması durumunda gümrüklerde korumasız ürünlere el konulabileceği gibi o ülkede korumasız marka, pazar payını da yitirmektedir.

Tescilli marka, taklide konu edilmesi halinde hukuki yasal olarak maddi ve manevi tüm zararı karşılamak ile mükelleftir. Markayı taklide konu edenlere farklı cezalar verilmesi ile markanın ve işletmenin itibarının korumaya alınması sağlanmaktadır.

Marka ve patent tescil danışmanlık firmamız ile marka tescil ettirilmesi, o markanın diğer ürünler açısından kullanılması mani olunur. Tescilli markayı barındıran farklı işletmelere ilişkin aynı isimli mamuller piyasaya çıkarılamaz, stoklanamaz ya da aynı isimde hizmet sağlanamaz.  Tescil işlemi yapılmış markayı barındıran taklitçi işletmelere ilişkin ürünler ihraca ya da ithale konu olamaz. Taklit eseri ürünlere, el konulur ve piyasadan geri çekilir. Taklitçi firmalara ise ceza verilir. Gerekirse ticaret hayatından men edilebilir.

Günümüz koşullarında git gide önem arz eden marka tescil, pek çok işletme açısından ön planda yer almaktadır. Bunun yanında kuruluşun güvenliği bakımından da tescil işlemi önemlidir. İşletmelerin markalarını tescile konu ettirmesi yasalarda da zorunlu tutulmuştur. TSE, TSEK ya da üretim için izni alınması gibi devlete müracaatlarda devlet Marka Tescil Belgesi talep etmekte ve zorunlu kılmaktadır.