İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Marka Tescil İçin Gerekli Belgeler

Marka Tescil İçin Gerekli Belgeler

Marka tescili için gerekli belgeler hazırlanmadan ilk önce; tescil müracaatının başlatılabilmesi açısından müracaatı yapılmak istenilen kelime veya logonun ön incelemesi yapılmalıdır. Bu  işlemler, İzmir Marka tescil firması uzmanlarımız tarafından yapılmalı ve her ay yapılan yeni müracaatların taranarak geçmiş dönemlerde marka olmuş diğer firmaların 45 sınıfta tescile uygunluk durumlarının kontrol işlemi yapılmalıdır. Tescil edilebilirlik incelemesi olan ön araştırma, yapılmadığı durumda ileride oluşabilecek ya da başka marka hakkı sahipleri tarafından gelecek itirazlar sonucunda piyasada markalaşma aşamalar bir anda sonlandırılabilir.

Marka Patent danışmanlık ofisimiz marka tescil izmir ofisimiz danışmanlığında yapılacak ön araştırma aşamasının tamamlanması ile olumlu sonuçlanması halinde marka başvurusu açısında gerekli evraklar toplanmalıdır. Marka kişi ya da şahıslar adına alınacaksa tescil başvurusu açısından gerekli evraklar sırayla müracaat yapan kişilerin bilgileri, adresi, iletişim numarası;  müracaat resmi Marka Vekillik firmamız danışmanlığında yapılacaksa marka vekaletnamesi doldurulmalıdır. Eğer söz konusu ortak marka olması durumunda ise tescil için gerekli evraklara ilave olarak vekaletnamede şirket ortaklarının hepsinin imzası yer almalıdır. Marka, bir kelime, logo ya da işaret barındırıyorsa örneği de dokümanlara ilave edilmelidir.

Bir diğer müracaat çeşidi olan işletme, bir kuruluş ya da bunların bir arada bulunacağı müracaat şekli gerçekleştirilmesi durumundan ise bu kuruluşun yetkili tayin etmesi gerekmektedir. Marka tescili için gerekli belgeler; tayin edilen yetkili kişinin imza attığı vekaletname, işletmenin merkezini belirten sicil evrakı, vergi numarası şirket işletim belgesi örneği yer alması gereklidir. Bunların haricinde yine şahıs müracaatlarında olduğu gibi işletme adına veya kuruluş adına gerçekleşen başvurularda ilgili markaya, kelime veya logoya ait  şekil olarak işaret yer almakta ise bir örneğinin müracaat esnasında dokümanlara ilave edilmesi gereklidir.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Tüzel Kişi İse

  • Firma Faaliyet belgesi
  • Firmanın Vergi levhası
  • Vekaletname
  • Marka örneği
  • Başvuru harcının ödendiğine yönelik belge

Gerçek Kişi İse

  • T.C Kimlik Numarası
  • Vekaletname
  • Marka örneği
  • Başvuru harcının ödendiğine yönelik belge