İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Marka Tescil Bayraklı

Marka Tescil Bayındır
13 Mayıs 2013
Marka Tescil Bergama
13 Mayıs 2013

Marka Tescil Bayraklı

Marka tescil Bayraklı ofisimiz tarafından yapılan tescil işlemleri 6 ay ile 11 ay arası tamamlanmaktadır. Tescil işlemlerimiz en başından tescil belgesi alımına kadar ciddiyetle takip edilmesi gereken bu tür işlemler bütünü şirketimizin uzmanlarına teslim edilmesi tescil açısından en uygun olanıdır.

Marka değeri taşıyacak kelime veya logonun tescil işlemleri esnasında pek çok yazışma yapılmakta ve işlemler yürütülmektedir. Müracaat esnasında itiraza konu olmayan veya ret yanıtı ile karşılaşmayan markaların bile işlemlerinin takibi açısından özel önem ile ihtisas gerektirdiğini hesaba katarsak markanın reddi veya ilan sürecindeyken itiraz alması durumunda profesyonel yardıma gereksinim duyacaksınız. Bu gerekçeye bağlı olarak tescil ve sonrası ilgili tüm işlemler, profesyonel İzmir marka vekili firmamız aracılığıyla yapılması çok önemlidir.

Marka Müracaatı; İzmir Marka patent alma şirketimiz uzmanları tarafından yapılan marka ön araştırma neticesinde bir kelime veya logonun marka olabilme durumuna müsaitlik durumunun belirlenmesi ile birlikte faaliyet ettirilmek istenen sektörlerde tescil talebinin yapılmasıdır.

  1. Müracaatın İncelenmesi; Yapılan müracaatın Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları eşliğinde tescile uygunluk halinin sorgulandığı dönemdir. Yapılan inceleme kapsamında bir kelime veya logonun marka değerine nail olup olmayacağı karara bağlanmaktadır. İnceleme sonucunda marka kabul edilebileceği gibi ret hükmü de alabilir.
  2. İlana Çıkması; İnceleme neticesinde markanın 2 aylık süre ile Markalar Bülteni’nde diğer şahıslardan gelebilecek itirazlara açılır. Bu dönem kapsamında marka korumasız olmasının yanında tüm kişiler nezdinde itiraza konu olabilir.
  3. Kabul; İlan aşaması içerisinde, siz konusu markaya itiraz yapılmaması durumundan tescil aşamasının sürecidir. Türk Patent ve Marka Kurumu markaya yönelik kabul kararını hazırlar ardından belgeyi düzenlemek için tescil bedelinin yatırılması ister. Tescil harcı ile birlikte istenen diğer noksan evraklar tamamlanmasının ardından Bayraklı marka tescil ofisimize teslim edilir.
  4. Belge; Tüm bu sıralı safhaların başarı ile tamamlanması akabinde tescil belgesini hazırlanarak tarafınıza iletilir.