İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Marka Lisans Alınması Verilmesi

Tescilli bir markanın kullanım hakkına lisans denir. Marka lisansı markanın tescil edildiği mal veya hizmet kodlarının bir kısmını ve ya tamamını kapsayabilir.

Markada Lisans İki türlüdür.

-İnhisari Lisans
-İnhisari olmayan lisans

İnhisari Lisans ta lisans veren başka birisine lisans veremez. İnhisari lisansa sahip kişi yasaların Marka tescil sahibine verdiği dava açma hakkına sahiptir. İnhisari olmayan lisansta lisans sahibinin dava açma hakkı yoktur. Sözleşme ile kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri lisans haklarını üçüncü şahıslara devir edemez.

Marka Lisans Alınması verilmesi için gereken evrak ve belgeler,

-Noter onaylı lisans sözleşmesi
-Lisans harç bedeli
-vekaletname

Marka Lisans ve Marka Tescil işlemleriniz için ,

Sistem Patent İzmir 0-232 441 90 00 veya Sistem Patent İstanbul 0-212-266 31 26 nolu telefonlardan da bilgi alabilirsiniz.