İzmir Marka Tescil , 0 232 441 90 00 , Marka Tescil İzmir , Marka Tescili İzmir , Marka Patent İzmir , İzmir Marka Patent , Patent İzmir , İzmir Patent Tescil

Barkod Tescili

BARKOD TESCİLİ (Barkod Numarası-Barkod Tescil)
BARKOD
Farklı kalınlıklarda dik çizgiler ve boşluklardan oluşan ve istenen verinin otomatik olarak başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.
Merkezi Brüksel’de bulunan EAN ile ABD ‘deki UCC örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC sistemi ,ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemidir”.
BARKOD NE İŞE YARAR
Barkod numarası ile;
– stok kodu
– seri numarası
– personel kodu
gibi verilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. Çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.

BARKOD TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER :
Barkod Tescili için aşağıdaki belgeler gereklidir.
– Vekaletname

– Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi

– Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte)

– Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosunu almalısınız.

– Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.

-Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu
Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)

Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi